Home مصاحبه ها

 

 

مصاحبه ی حسین نوش آذر با من درباره ی

رُمان مرگ دیگر کارولا

در دو بخش در رادیو زمانه منتشر شد

 

* بخش نخست

* بخش دوم

 

 


 

 

به خاطر انتشار ِ کتاب شعر (آوایی از دورها و صخره‌ها) و رُمانم "مرگ دیگر ِ کارولا" به آلمانی، جلسات شعرخوانی، داستان‌خوانی و سخنرانی‌هایی در چند شهر آلمان در این ماه و ماه‌های دیگر به زبان آلمانی به قرار زیر خواهم داشت:

 

 


1. شعر‌خوانی در نمایشگاه کتاب در لایپزیگ: شنبه 20 مارس 2010، ساعت 14

Gohliser Schlösschen, Menckestr. 23, 04155 Leipzig نشانی

2. داستان‌خوانی در نمایشگاه کتاب در لایپزیگ: شنبه 20 مارس، ساعت 19

Mendelssohn Haus, Goldschmidtstr. 12, 04103 Leipzig

3. سخنرانی درباره‌ی ادبیات مهاجرت (تبعید) در کتابخانه‌ی مرکزی برمن: چهارشنبه 24 مارس، ساعت 19

Zentralbibliothek, am Wall, Bremen

4. داستان‌خوانی در هامبورگ: پنجشنبه اول آوریل، ساعت 20

Movimento, Besenbinderhof 60, 20097 Hamburg

5. داستان‌خوانی در خانه‌ی ادبیات هامبورگ: دوشنبه 26 آوریل، ساعت 20

Literaturhaus Hamburg, Schwanenwik 38, 22087 Hamburg

6. داستان‌خوانی در اشتایلزهوپ: جمعه 30 آوریل، ساعت 20

Fehlinghöhe 16, 22309 Hamburg

7. شعر‌خوانی همراه با شاعر آلمانی شارلوته اوکرت (Charlotte Ueckert) در خانه‌ی ادبیات : 30 مه، ساعت 17

Literaturhaus Hamburg, Schwanenwik 38, 22087 Hamburg

 


معرفی "مرگ دیگر کارولا" تلویزیون در بی بی سی


 

http://www.bbc.co.uk/persian/tv/2011/02/110207_falaki_book_review_tamasha.shtml