Home کتابهای شعر

آخرین کتاب شعر


مجموعه شعر (شعرهای1378- 1372)، 156 صفحه

چاپ نخست: 1378

آلمان، سوژه

بخش نخستِ این دفتر شامل پنجاه شعر است که تازه‌ترین تجربه‌های شعری شاعر را در شکل و مضمون نشان می‌دهند. بخش دوم مجموعه‌ای از ترانک‌های تازه است همراه با مقاله‌ای در باره‌ی ترانک، زیر عنوانِ " ترانک، نامِ پیشنهادی برای نوعی شعر " و مطلب کوتاهی "درباره‌ی گزینشِ واژه‌ی گُمانه".

نمونه‌ شعر ( آخرین واژه ):

من از کاغذِ نانوشته می‌ترسم:

فکر می‌کنم

زیر این سفیدی چیزی ست

که من آن را نمی‌بینم.

یکی پیشتر شاید چیزی بر آن نوشته باشد

یا نوشته‌ی نانوشته‌ای خود در آن پنهان کرده باشد!

پس شعرِ من

ستمی ست

بر آن نوشته‌ی نانوشته

پس درد می‌کشد آن چیز

که نمی‌دانم چیست؛

درست مثل آینده

که از وجود ما دردمند خواهد شد.

پس اگر شعر ننویسم

بهتر نیست؟

و همین جا

جهان را

در آخرین واژه تمام کنم

بهتر نیست؟

===


"آخرین کتاب شعر" از نگاه دیگران:

علی صیامی

روزبهان

مهدی فلاحتی

بر بال لحظه‌هاگزیده شعرها (تا 1370) با صدای شاعر

همراه با تار حسین مزینی

سیدنی - 1370


صدا: بخش اول

صدا: بخش دوم

واژگان تاریک

مجموعه شعر (شعرهای 1371- 1367)، 135 صفحه
چاپ نخست: 1373

تهران، صدا


استقلالِ زبانیِ شاعر با این دفتر، که بیش از چهل شعر را دربرمی‌گیرد، آغاز می‌شود. فضای شعرها و حرکت‌های تصویری در آنها تازگی ِ ویژه‌ی خود را دارند.

نمونه شعر( ابدیت ):


کسی به خوابِ من نزدیک می‌شود
پلک می‌گشایم
چراغ روشن می‌شود
و دستی از انتهای جهان
دستگیره را می‌چرخانَد.


هشیاری ِ مردگان را ندارم
که دیگر بازنگردم
برمی‌خیزم
و با تو در‌می‌آمیزم.تفسیر شعر "ابدیت" از:

عباس صفاری

پرسه در رؤیا

نوار شعر

گزینه شعرها ( تا 1995 ) با صدای شاعر

هامبورگ - نشرپویا ، 1995


برای شنیدن شعرها نشانه های زیر را کلیک کنید!


صدا: بخش اول

صدا: بخش دوم

زمزمه‌های گُم

مجموعه شعر، 73 صفحه
چاپ نخست: 1369

آلمان، نوید


این دفتر حاصل سال‌ها تجربه در پهنه‌ی ترانک (شعر کوتاه) است که در سه بخشِ "عاشقانه‌ها"، "غریبانه‌ها" و "گمانه‌ها" به چاپ رسیده است.


چند نمونه ترانک از بخش "عاشقانه‌ها":

1

تنها عشق می‌تواند

جرم ِ جهان را بشوید.

کجاست عشق؟


2

با صدای باد

عریان شد درخت.

عاشق بود مگر درخت؟

 

 

 

 


 

 

3

به نیم‌شب

صدای خنده‌ات می‌آمد.

پنجره را گشودم:

برف می‌بارید.

 

4

در جستجوی تو

خود را یافتم

هنگام که پیدایت کردم

گم شدم.

 

5

در پی‌ات به خیابان دویدم

رفته بودی.

سایه‌ات را از پیاده‌رو جمع کردم

و به خانه آوردم.

 

6

نوروز امسال

دیوار اتاقم را

به رنگ چشمانت خواهم کرد.

 

7

هنگام که رفتی

ستاره‌ای

قلبش را با من درمیان گذاشت؛

همان ستاره که یک شب

برهنه خوابید با ما.

 

8

خیال تو

برهنه‌ام می‌کند.

-------------

 

چند نمونه ترانک از بخش "غریبانه‌ها":

1

پرنده‌ای می‌گذرد

ماه می‌ماند از رفتن

همچون من.

مگر غریب است ماه؟

 

2

خاطره‌هایم را

تعمیر می‌کنم

روزهایم را

تا می‌کنم

و در جیب ِ فردا

پنهان می کنم:

فرصت ِ غریبی ست

غربت !

 

3

در غربت

پنجره‌ها

رو به غروب

باز می شوند.

 

4

نگاهم می‌کند

نگاهش می‌کنم

در وسط ِ سطر ِ نگاهمان

آه می‌روید

--------------

 

چند نمونه ترانک از بخش "گمانه ها ":

1

ماه از گیسوی اقاقی بالا رفت

صدای بال پرنده‌ای

اناری را شکافت

و قطاری صوت کشید:

آه ... زندگی!

 

2

دیشب

وقتی به مجسمه‌ای فکر کردم

که شب‌ها

در پارک می‌خوابد،

تصویر من

بر شیشه‌ی پنجره‌ی اتاقم

لرزید.

 

3

و ناگاه

چراغی شب را زدود:

عطر شکوفه‌های نارنج

پیدا بود.

 

4

سکوت را می‌آویزم بر ماه

روان می‌شود رؤیا

و جهان، ناپدید.

 

5

گُلی به رنگ ِ آه

پشت ِ رؤیایم رویید

باد آمد

مرا بویید.

 

6

آنکه پیروز می‌شود

تمام می‌شود

آنکه می‌بازد

آغاز می‌شود.

معرفی کتاب زمزمه‌های گم

سهراب مازندرانی

انسان، آرزوی برنیامده


مجموعه شعر (شعرهای 1365- 1361)، 137 صفحه
چاپ نخست: 1366
آلمان، انتشارات سرو


این کتاب شامل 35 شعر است. در این دفتر، افزون بر شعرهای نو، چند مثنوی و رباعی نیز چاپ شده است.

نمونه شعر(یک رُباعی):


آزادگی ِ هیمه‌ی جان سوختن است

خورشید، بزرگی‌اش به افروختن است

جانا گِله از سوزش ِ آتش زچه روست

آزادی ِ ما سوختن آموختن است

 

داس بر پیکر گندم

مجموعه شعر (شعرهای 1358- 1352)،73 صفحه

چاپ نخست: 1359

تهران، نشر گارسه


این کتاب نخستین مجموعه شعرِ فلکی است که 39 شعر را دربرمی‌گیرد. با توجه به فضای سیاسی پیش و پس از انقلاب ، شعرهای این دفتر عمدتن فضایی سیاسی دارند و نشان دهنده‌ی تجربه ی آغازین و خامِ شاعر اند.

نمونه شعر(یک ترانک):

صیاد!

گیرم که بالِ پرنده شکستی

با پرواز چه می‌کنی؟

 

 

 

مجموعه شعر تازه ای  به زبان آلمانی

این مجموعه با چند طرح از گرافیست ارمنی

ماریتا آرمنا ، از سوی

Sujet Verlag

نوامبر 2008، در آلمان

منتشر شد

داس بر پیکر گندم

مجموعه شعر (شعرهای 1358- 1352)،73 صفحه

چاپ نخست: 1359

تهران، نشر گارسه


این کتاب نخستین مجموعه شعرِ فلکی است که 39 شعر را دربرمی‌گیرد. با توجه به فضای سیاسی پیش و پس از انقلاب ، شعرهای این دفتر عمدتن فضایی سیاسی دارند و نشان دهنده‌ی تجربه ی آغازین و خامِ شاعر اند.

نمونه شعر(یک ترانک):

صیاد!

گیرم که بالِ پرنده شکستی

با پرواز چه می‌کنی؟

 

مجموعه شعر تازه ای  به زبان آلمانی


این مجموعه با چند طرح از گرافیست ارمنی

ماریتا آرمنا ، از سوی

Sujet Verlag

نوامبر 2008، در آلمان

منتشر شد