Home کتاب درسی

نخستین کتاب درسی فارسی برای آلمانی‌زبان‌ها با معیار اروپایی

جلد اول و جلد دوم

 

تألیف: دکتر محمود فلکی و دکتر کارین افشار

 

با انتشار جلد اول ِ نخستین کتاب درسی فارسی (2006) با معیار اروپایی برای آلمانی‌زبان‌ها، مطلبی در معرفی آن نوشته در سایت‌ها منتشر شد، و با دکتر محمود فلکی، یکی از نویسندگان این کتاب، مصاحبه‌هایی انجام گرفت. مطلب مورد نظر برای جلد دوم این کتاب که به تازگی منتشر شده نیز صادق است. به همین خاطر آن را در اینجا بازنویسی می‌کنیم.

 

* "فارسی حرف می‌زنیم"

Wir sprechen Persisch

* تألیف : دکتر محمود فلکی و  دکتر کارین افشار